SOFTWARE ONTWIKKELING

Adds2marketing Belgium beschikt over een uitgebreide technologische expertise voor de ontwikkeling, third-party connectie en onderhoud van software en webapllicaties op maat. We worden geprezen als één van de betrouwbaarste IT outsourcing partners en tech consultants voor innovatieve ondernemingen en startups. In onze Belgische ontwikkelingscentra leveren we full-cycle software ontwikkelingsdiensten voor Belgische en internationale bedrijven uit diverse sectoren.

EEN UNIEK SOFTWARE ECOSYSTEM

Bezoek onze in Brussel gevestigde kennishub waar we continu investeren in systematische onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (R&D) en innovatieve technologieën ontwikkelen en marktontwrichtende oplossingen implementeren bij onze klanten. We worden geprezen voor het creëren van 'fast-to-marktet IT-concepten' en het faciliteren van soepele technologie-upgrades met minimale risico's en uitvaltijden.

USABILITY AUDITS

Geen giswerk bij Adds2marketing Belgium.

We starten steevast met een analyse uw bestaande methodieken, systemen, specificaties van de te ontwikkelen oplossing om belangrijke UX-uitdagingen te identificeren en verbeterpunten aan te wijzen. We hebben hiervoor onze eigen checklist ontwikkeld om UI's te inspecteren op mogelijke toegankelijkheid, foutentolerantie, problemen met visuele esthetiek, bugs, enz..

 

Aan de hand van een feautures list presenteren we alle details van uw toekomstige software, bepalen de dealines en checken we vooraf en in samenspraak of  gebruikersinterface voldoet aan al uw  vereisten en erkende bruikbaarheidsprincipes.

 

Bij een upgrade van reeds bestaande software gebruiken we heat- en clickmaps om het gedrag van gebruikers en de reactie op UI-elementen en inhoud te begrijpen om gebieden voor verbeteringen te identificeren. Die data stellen ons in staat u gedetailleerde aanbevelingen voor verbeteringen te kunnen presenteren

 

FULL SOFWTARE

DEVELOPMENT CYCLE

Adds2marketing Belgium kan u helpen bij de volledige productontwikkelingscyclus die begint bij het verzamelen van analyses en het verzamelen van vereisten en blijft doorgaan met het ontwerp, de uitvoeringstests, de implementatie en het onderhoud.
 

Professionele consultants van Adds2marketing Belgium geven advies over bestaande softwareproductverbeteringen, hoe u best uw IT kan aanpassen aan veranderende marktbehoeften en welke online strategieën u kan implementeren om uw digitaal potentieel optimaal te valoriseren.


Partner met topontwikkelaars en marketeers bij Adds2marketing Belgium om van uw onderneming een digitaal succesverhaal te maken.

QUALITY-DRIVEN

SOFTWARE PRODUCTS  

Conform de normen voor kwaliteitsbeheer, richten we ons op kwaliteit van en tijdens het ontwikkelingsproces. In tegenstelling tot anderen    gaan we Q&A's niet verplaatsen naar het einde van de productontwikkelingscyclus maar wordt de IT-oplossing volledig transparant en in samenspraak ontwikkelt.

 

Adds2marketing Belgium past hierbij bugpreventiepraktijken toe, zoals TDD en BDD (Behavior Driven Development) om re-work te minimaliseren en de time-to-market te verkorten.

USER INTERFACE ONTWIKKELING

We leveren ontwerp- en ontwikkelingsservices voor 'lean &mean' gebruikersinterfaces die uw softwareoplossingen bruikbaarder en visueel aantrekkelijker maken en en een consistente user experience bieden.

Bovendien richt het UI-team van Adds2marketing Belgium zich ook op de UX-aspecten die niet direct zichtbaar zijn voor gebruikers, maar van cruciaal belang zijn voor de bruikbaarheid van de applicatie, zoals eenvoudige back-end dashboards, latentie, opstarttijd, foutafhandeling en geautomatiseerde taken zonder directe interactie van een administrator.

INFORMATION ARCHITECTURE

Adds2marketing Belgium bouwt geoptimaliseerde IT-structuren om zowel beheerders als gebruikers te helpen hun weg snel en gemakkelijk te vinden in uw app of systeem.

 

We voeren iteratieve boomtests uit, doen tests met doelgebruikers en voeren post-publicatie monitoring en regelmatige audits uit om problemen in de systeemstructuur, inhoudsorganisatie, labels en navigatie te vinden en op te lossen.

DATA SECURITY

Infrastructuurbeveiligingsoplossingen van Adds2markting Belgium beschermen uw bedrijfsinformatie en software tegen externe bedreigingen. Alle gevoelige gegevens die u deelt met onze productontwikkelingsteams zijn onderworpen aan NDA's en worden extra gemonitored en beheerd door een krachtig bedrijfsbeleid.

ADDS2MARKETING BELGIUM

BELGIË I BELGIQUE

ADDS2MARKETING BELGIUM

a divison of Adds2mobile Gcv

Avenue de la Renaissance 1

1000 BRUXELLES

  • Facebook I Adds2marketing
  • Tiwtter I Adds2marketing
  • Google+ I Adds2marketing
  • Linkedin I Adds2marketing

Full-cycle software development company passionate about building enterprise solutions and mobile applications that work, make sense, and help people.

We are experts in development, customization and integration of complex enterprise and digital workplace solutions, advanced web and mobile applications. Our offerings cover all stages of the complete software product life cycle: from business analysis, design, and prototyping to software development, testing, integration, quality assurance, and post-project support.

As an exclusive partner of the Adds2mobile Group Ltd. we open to enterprises of all industries a vast source of extensive international tech expertise .

Software Development I adds2marketing

LONDON 

 

Addsmobile Ltd.

27, Old Gloucesterstreet

LONDON WC1 3AX

+32 2 808 32 35 

 

info@adds2marketing.com

 

VAT - BE O541.831.508 

The #1 Belgian Agency where CEO's are heading to tranform their digital potential into value.

USEFULL LINKS